The saluki standard
(Comments to the standard will hopefully come summer -07)

FCI-Standard  No 269 / 29.11.2000 / GB

SALUKI

Proposed by Mrs Karin Hedberg (Sweden), Mrs Ute Lennartz (Germany), Dr Alain Campagne (France), Mr Terry Thorn (Great Britain), Raymond Triquet, as President of the Standard Commission of the F.C.I.

Origin:  Middle East / FCI Patronage.

Date of publication of the original valid standard: 25-10-2000.

Utilization:  Hunting and coursing hound.

Classification  F.C.I.:  Group 10 Sighthounds. Section 1 Long haired or fringed Sighthounds. Without working trial.

Brief historical summary: Salukis vary in type and the variation is desired and typical for the breed. The reason for the variation is the special place held by the Saluki in the Arab tradition and the immense size of the Middle East area where the Saluki has been used as a hound of the chase for thousands of years. Originally each tribe had Salukis best suited for hunting the particular game in its own area, but by Middle East tradition, Salukis are not bought or sold but presented as marks of honour. It follows that those presented as such to Europeans and brought to Europe came from a wide variation of terrain and climate and vary accordingly. The British 1923 standard was the first official European breed standard for the Saluki and was drawn up to cover all these  original types of Saluki.

General appearance: The whole appearance of this breed should give an impression of grace and symmetry and of great speed and endurance coupled with strength and activity. Smooth variety: the points should be the same with the exception of the coat which has no feathering.

Important proportions: The length of the body (from point of shoulder to point of buttock) is approximately equal to the height at the withers, although the dog often gives the impression of being longer than he really is.

Behaviour/temperament: Reserved with strangers, but not nervous or aggressive. Dignified, intelligent and independent.

Head: Long and narrow, the whole showing nobility.

Cranial region:
Skull: Moderately wide between ears, not domed.
Stop: Not pronounced.

Facial region:
Nose: Black or liver brown.
Jaws/Teeth: Teeth and jaws are strong with a perfect, regular and complete scissor bite.
Eyes: Dark to hazel and bright, large and oval, but not prominent. The expression should be dignified and gentle with faithful and far-seeing eyes.
Ears: Long and covered with long silky hair, set on high, mobile, hanging close to the skull.

Neck: Long, supple and well muscled.

Body:
Back: Fairly broad.
Loin: Slightly arched and well muscled.
Croup: Hipbones set wide apart.
Chest: Deep, long and moderately narrow. Neither barrel ribbed nor slab sided.
Underline: Well tucked up.

TAIL: Long, set on low and carried naturally in a curve, well feathered on the underside with long silky hair, not bushy. In adults not carried above the topline except in play. Tip reaching at least to the point of hock.

Limbs:
Forequarters:
Shoulders: Well laid back, well muscled without being coarse.
Upper arm: Approximately equal in length to the shoulder blade and forming a good angle with it.
Forearm: Long and straight from elbow to wrist.
Pasterns: Strong and flexible, slightly sloping.
Front feet: Feet of moderate length, toes long and well arched, not splayed, but at the same time not cat-footed; the whole being strong and supple; feathered between the toes.

Hindquarters:  Strong, showing galloping and jumping power.
Upper and lower thighs: Well developed.
Stifle: Moderately bent.
Hocks: Well let down.
Hind feet: Similar to front feet.

Gait/movement: smooth, flowing and effortless at trot. Light and lifting showing both reach and drive without hackney action or pounding.

Coat:
Hair: Smooth and of a soft, silky texture, feathering on the legs and at the back of thighs, feathering may be present on  the throat in adults, puppies may have slight woolly feather on thighs and shoulders. The smooth variety has no feathering.
Colour: Any colour or combination of colours is permissible. Brindles are undesirable.

Size:
Height at withers: Average between 58 - 71 cm (23-28 inches), bitches proportionally smaller.

Faults: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree.

N.B: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

 

Standard för saluki

Saluki
 (Långhårig saluki, släthårig saluki)

Hemland:
Ursprungsområde: Mellanöstern
 Standardansvar: FCI

Användningsområde:
 Vinthund

FCI-klassifikation
 Grupp 10. Sektion 1

Bakgrund/ändamål:
 Saluki varierar i typ och denna variation är önskvärd och karaktäristisk för rasen. Orsaken till typvariationen är dels den speciella ställning som saluki har haft i den arabiska kulturen, dels den väldiga geografiska omfattningen av de områden i Mellersta Östern där saluki har använts som jakthund sedan tusentals år tillbaka.

 Ursprungligen hade varje nomadstam den typ av saluki som lämpade sig bäst för jakt på just det slags villebråd som förekom inom det aktuella området. I enlighet med mellanösternområdets sedvänja köptes eller såldes inte saluki - de kunde däremot skänkas bort, som tecken på vördnad eller vänskap. De saluki som på så vis skänktes till européer och som följde med sina nya ägare hem till Europa kom från områden med vitt skilda terräng- och klimat-förhållanden och var därför av olika typer.

Den engelska standarden från 1923, vilken ligger till grund för denna standard, var den första officiella europeiska rasstandarden för saluki och formulerades så att den skulle inkludera alla ursprungliga typer av saluki.

Helhetsintryck:
 Saluki skall som helhet ge intryck av grace och symmetri och av stor snabbhet och uthållighet i kombination med styrka och energi. Den släthåriga varianten skall ha samma egenskaper som den långhåriga, med undantag av pälsen, som saknar behäng.

Viktiga måttförhållanden: Kroppslängden (mätt från bröstbensknapp till sittbensknöl) skall vara ungefär densamma som mankhöjden, även om saluki ofta ger intryck av att vara längre än den egentligen är.

Uppförande/karaktär: Saluki kan vara reserverad mot främlingar, men skall inte vara nervös eller aggressiv. Den är värdig, intelligent och självständig.

Huvud:
Skallparti: Skallpartiet skall vara måttligt brett mellan öronen men inte välvt.
Stop: Stopet skall inte vara accentuerat.
Nostryffel: Nostryffeln skall vara svart eller leverbrun.
Käkar/tänder: Käkarna och tänderna skall vara starka. Bettet skall vara ett perfekt, regelbundet och komplett saxbett.
Ögon: Ögonen skall vara mörkbruna till hasselnötsbruna. De skall vara klara, stora och ovala men inte framträdande. Uttrycket skall vara värdigt och milt, med tillitsfull, fjärrskådande blick.
Öron: Öronen skall vara långa, högt ansatta, rörliga och hänga tätt intill skallen. De skall vara täckta med lång, silkesaktig päls.

Hals:
Halsen skall vara lång, smidig och muskulös.

Kropp:
Rygg: Ryggen skall vara ganska bred.
Ländparti: Ländpartiet ska vara lätt välvt och muskulöst.
Kors: Höftbensknölarna skall vara väl åtskilda.
Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara djup, lång och måttligt smal, varken tunnformad eller flat.
Underlinje: Buken skall vara väl uppdragen.
Svans: Svansen skall vara lång och lågt ansatt och naturligt buren i en båge. På undersidan skall svansen vara rikligt beklädd med lång, men inte yvig, silkesaktig päls. Vuxna hundar skall inte bära svansen över rygglinjen utom vid lek. Svansspetsen skall nå åtminstone till hasleden.

Extremiteter:
Framställ:
Skulderblad: Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda. Skuldrorna skall vara muskulösa men inte tunga.
Överarm: Överarmarna skall vara av ungefär samma längd som skulderbladen. Vinkeln mellan överarm och skulderblad skall vara tydlig.
Underarm: Frambenen skall vara långa och raka från armbåge till handlov.
Mellanhand: Mellanhänderna skall vara starka, flexibla och från sidan sett lätt vinklade.
Tassar: Framtassarna skall vara måttligt långa, starka och smidiga. Tårna skall vara långa och väl välvda, varken platta och spretiga eller tätt knutna ("katt-tassar"). Det skall finnas behåring mellan tårna.

Bakställ: Bakpartiet skall som helhet vara starkt och ge intryck av god förmåga till galopp och hopp.
Lår: Låren skall vara väl utvecklade.
Knäled: Knälederna skall vara måttligt vinklade.
Underben: Underbenen skall vara väl utvecklade.
Has: Hasorna ska vara lågt ansatta.
Tassar: Baktassar, se framtassar.

Rörelser:
 I trav skall rörelserna vara harmoniska, flytande och fria. Steget skall vara lätt och fjädrande med god räckvidd fram och gott påskjut bak, aldrig hackney-rörelser (högt lyftade framben) eller tunga rörelser.

Päls:
Pälsstruktur: Pälsen skall vara tätt åtliggande, mjuk och silkesaktig med fransar på baksidan av ben och lår. Halskrås kan förekomma hos vuxna hundar. Valpar får ha lätt ullig behåring på skuldror och lår. Den släthåriga varianten saknar behäng och fransar.
Färg: Alla färger och kombinationer av färger är tillåtna. Brindle är inte önskvärt.

Storlek/vikt:
Mankhöjd: Vanligen ca 58 - 71 cm; tikar är förhållandevis mindre än hanhundar.

Fel:
Varje avvikelse från standarden är fel och ska bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

N.B:
 Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar:
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

 

 ORIGINALSTANDARD 2000-10-25
 FCI-STANDARD 2000-11-29 (engelska)

  SKK's STANDARDKOMMITTÉ 2001-12-06